logotype

Εκκλησίες

Μυκηναϊκή Γέφυρα Καζάρμας || Ακρόπολη της Καζάρμας || Βυζαντινές Εκλλησίες || Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου || Πυραμίδα Λυγουρίου || Ελαιοτριβεία || Εργοστάσιο Κεραμικών
 
Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας 
 
     Μεταβυζαντινός ναός, που ανήκει στον τύπο του απλού τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου, με οκτάπλευρο τρούλο.

Στο δυτικό μέρος απολήγει σε ευρύχωρο νάρθηκα, ενώ στο ανατολικό σε τρίπλευρη αψίδα. Οι τέσσερις κεντρικοί κίονες καθώς και τα κιονόκρανα τους προέρχονται από αρχαίο υλικό.
Σύμφωνα με την επιγραφή στο τέμπλο πάνω από την Ωραία Πύλη, ο ναός ολοκληρώθηκε το έτος 1713.
Το κτιστό τέμπλο και ένα μέρος του ναού έχουν αγιογραφηθεί. Οι μορφές βρίσκονται σε διάχωρα κόκκινης ταινίας. Η αγιογράφηση του ναού ίσως δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας των γεγονότων του 1715 (Έναρξη Β΄ περιόδου Τουρκοκρατίας). Τοιχογραφίες σώζονται στο τέμπλο, στη βόρεια και νότια πλευρά του κυρίως ναού και στο χώρο του Ιερού.

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα

  Βυζαντινός ναός, ο παλιότερος της περιοχής, δείγμα εξαιρετικής τέχνης, που ανήκει στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με οκτάπλευρο τρούλο.Τον τρούλο στηρίζουν δύο κίονες και δύο πεσσοί. Στη δεξιά παραστάδα της παλιάς εισόδου υπάρχει επιγραφή που σε απλή απόδοση λέει τα εξής:

“Κύριε, βοήθησε το δούλο σου Θεοφύλακτο, οικοδόμο από το νησί Κέα.”

Η τοιχοποιία είναι μεικτή, πέτρες και τούβλα σε ατελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι η χρησιμοποίηση αρχιτεκτονικών μελών από τα μνημεία του Ασκληπιείου και άλλα αρχαία κτίρια της περιοχής, που εντοιχίστηκαν σχεδόν αυτούσια. Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος, χωρίς να είναι πλούσιος παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία.
 Ο νάρθηκας και ο κυρίως ναός ήταν κατάγραφοι με τοιχογραφίες του 12ου αιώνα, όπως δείχνουν τα σωζόμενα τμήματα και τα υπολείμματα των επιχρισμάτων. Σώζονται επίσης και τρία χαράγματα πλοίων στην ανατολική πλευρά  του νάρθηκα. Ο κυρίως ναός χρονολογείται στα τέλη του 11ου αιώνα, ενώ ο νάρθηκας στις αρχές μέχρι τα μέσα του 12ου αιώνα.

Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

  Μεταβυζαντινός ναός, σημαντικό κτίσμα της Β΄ Ενετοκρατίας (1685-1715), που ανήκει στον τύπο του τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με οκτάπλευρο τρούλο.

Ιδιοτυπία αποτελεί η επέκταση του δυτικού σκέλους με την προσθήκη ενός επιπλέον ζεύγους κιόνων.
Πάνω από την είσοδο, στο εσωτερικό του ναού, σώζεται η κτητορική επιγραφή με χρονολογία 27 Φεβρουαρίου 1701 που αναφέρει ότι ο ναός οικοδομήθηκε και εικονογραφήθηκε προς τιμή της Θεοτόκου
Ολόκληρος ο ναός είναι πλούσια εικονογραφημένος με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες. Ξεχωρίζουν η μνημειακή παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, οι θεομητορικές και Χριστολογικές σκηνές των πλαγίων τοίχων σε διάχωρα κόκκινης ταινίας, ο Παντοκράτωρ του τρούλου και η Πλατυτέρα του Ιερού. Στην εικονογράφηση διακρίνεται το ιδίωμα πολλών αγιογράφων.

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου

  Μονόκλιτο θολοσκέπαστο κτίσμα στον τύπο της απλής βασιλικής με δίρριχτη στέγη που ανατολικά απολήγει σε ημικυκλική αψίδα.

Πάνω από την είσοδο βρίσκεται εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή η οποία αναφέρει πως ο ναός ανακαινίστηκε στις 6 Αυγούστου 1622 “εις τόπο λεγόμενο Λεγουρήου”.
Ο ναός καλύπτεται πλήρως από αγιογραφίες. Από τη σειρά των παραστάσεων εντυπωσιάζει η σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας στο δυτικό τοίχο, οι ολόσωμες μορφές Αγίων και οι Χριστολογικές σκηνές των πλάγιων τοίχων σε διάχωρα κόκκινης ταινίας, ο Παντοκράτωρ του θόλου, η Πλατυτέρα καθώς και μια ενδιαφέρουσα σκηνή Μελισμού στο Ιερό. Τα γενικά χαρακτηριστικά τους είναι η ακρίβεια του σχεδίου, οι σωστές αναλογίες, η αυστηρότητα και οι τολμηροί χρωματικοί συνδυασμοί. Στην εικονογράφηση διακρίνεται το ιδίωμα δύο τουλάχιστον ζωγράφων.

Χορηγίες - Δωρεές

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Στο Μουσείο Κωτσιομύτη Φυσικής Ιστορίας , χιλιάδες επισκέπτες μπορούν να σας αναγνωρίζουν από την ευεργετική σας δραστηριότητα. Το Μουσείο, αναδεικνύει ένα ξεχωριστό, μαγικό κόσμο ο οποίος μελετά, τη φυσική πορεία της περιοχής και του τόπου, αποκαλύπτει τα δημιουργήματα της φύσης και την άφατη ομορφιά της, και παραπέμπει σε προβληματισμούς σχετικά με το φυσικό μας περιβάλλον και την προστασία του. Είναι ένας κόσμος στον οποίο, κάθε χρόνο, χιλιάδες επισκεπτών έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν την ιστορία εκατομμυρίων χρόνων. Πολύ σύντομα ο εκθεσιακός χώρος του Μουσείου, θα επεκταθεί και θ’ ανακαινιστεί προβάλλοντας έτσι τα επιπλέον εντυπωσιακά και μοναδικά εκθέματα του αλλά και φιλοξενώντας , εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές. Εμείς το δημιουργήσαμε, το συντηρούμε μέχρι σήμερα και κυρίως εργαζόμαστε και αγρυπνούμε διαρκώς, εδραιώνοντας καθημερινά σκοπούς και εξελικτικές δράσεις. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε και τη δική σας υποστήριξη. Για τον λόγο αυτό αναζητούμε χορηγούς μέσω του ευγενικού θεσμού της χορηγίας από όποιον μπορεί και προτίθεται να την προσφέρει. Η πράξη αυτή ευνοεί ταυτόχρονα τον χορηγό και τον ωφελούμενο. Η χορηγία αυτή δίνει την ευκαιρία σε εσάς προσωπικά ή στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα άμεσης και δυνατής προβολής μέσα στο χώρο του Μουσείου, καθώς το όνομα ή η επωνυμία σας αναγράφεται καθαρά σε περίοπτο σημείο αυτού. Έτσι κάθε φορά οι χιλιάδες επισκέπτες του μουσείου θα γνωρίζουν ότι χρωστούν και σε εσάς την ευκαιρία να καταλάβουν, να σεβαστούν και να νοιαστούν για το φυσικό μας πλούτο και το περιβάλλον. Το Μουσείο σας καλεί να υποστηρίξετε την προσπάθειά του ενισχύοντας το έργο του. Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο έργο του Μουσείου, μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για: Τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν χορηγίες προς αυτό. Τους τρόπους με τους οποίους το Μουσείο προβάλλει τους χορηγούς του. Τις ενέργειες με τις οποίες εξασφαλίζονται έγκαιρα για τους χορηγούς οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία φορολογικές απαλλαγές για την πολιτιστική χορηγία. Με την υπ. Αριθμ. ΥΠΟ/ΓΝΟΣ/50532/7-10-1998 ΚΥΑ, οι υπουργοί οικονομικών και πολιτισμού, το εντάσσουν στο: «καθορισμός νομικών προσώπων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. Τα λόγω δωρεάς καταβαλλόμενα ποσά προς ημεδαπά νομικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το αν αυτά έχουν ή όχι τη νομική μορφή του ιδρύματος, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. (Σ.τ.Ε.6004/1996)

ΔΩΡΕΕΣ

Το Μουσείο είναι ένας μόνιμος και διαχρονικός φορέας. Δέχεται προσφορές εκθεμάτων και συλλογών, που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Μουσείου και μπορούν να εκτεθούν στο χώρο του δίνοντας την ευκαιρία στο Μουσείο να εμπλουτίσει τις συλλογές του στους επισκέπτες του να τις γνωρίσουν και να ενημερωθούν για τον δωρητή. Ο δωρητής θα κατοχυρώνεται και το όνομά του θα συνοδεύει την προσφορά του διαρκώς. Συμβάλετε στο έργο και στην ανάπτυξη του Μουσείου Το Μουσείο μπορεί με την δική σας υποστήριξη, να αναπτύξει δραστηριότητες σε περισσότερους τομείς, να προβεί στον εμπλουτισμό των συλλογών του και να εξελίξει τη λειτουργία του και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Σχόλια Επισκεπτών

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

"Η λέξη Μουσείο είναι πολύ μικρή να εκφράσει το μεγαλείο, την ομορφιά και την αγάπη αυτού του χώρου".

Συγχαρητήρια με πολύ αγάπη

Τα παιδιά και οι νηπιαγωγοί Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου

"ΧΛΟΗ" Ναύπλιο

"Με ιδιαίτερη συγκίνηση θαύμασα το έργο της ανθρώπινης αγάπης, της δύναμης και της στοργής για την προβολή του μεγαλείου της πατρίδας μας."

Συγχαρητήρια στον δημιουργό κύριο Κωτσιομύτη με τις ευχές η πολιτεία να ενισχύσει το έργο σας.

Θαυμάστρια και πολύχρονη Λυγουριώτισσα, η ηθοποιός

Άννα Συνοδινού 11/8/1995

"Άφωνος…..!

Μπροστά στην ομορφιά της φύσης και στην επιμονή του Ανθρώπου για την αναζήτηση των στοιχείων της ζωής και την υπέροχη διάταξή τους. Πιστεύω ότι τα λόγια υστερούν "αφόρητα" σ' αυτήν την ποιητική "ευμορφιά" των μορίων της φύσης.

Σ' αυτούς που μόχθησαν και με Αγάπη συμμάζεψαν αυτό το "Αμύθητης Αξίας" υλικό.

"Συγχαρητήρια……..

"Με Σεβασμό & Αγάπη

Δημήτρης Ηριώτης 16/7/2000

Το μουσείο αυτό είναι η χαρά των ματιών! Λυπάμαι οικτρά τους ανθρώπους που τους στερείται το θαύμα της όρασης.

Αλκμήνη - Φλώρινα 29/6/2006

Θεωρώ ότι είναι ανώτερο όχι μόνο των προσδοκιών μου, αλλά και των "Επισήμων Μουσείων" που έχουν επιχορηγηθεί πλουσιοπάροχα. Εύχομαι τη συνέχιση της προσπάθειάς σας.

Βαγγέλης 22/7/2006 Γεωλόγος

Ελάτε ισχυροί κυβερνήτες της "ΓΗΣ" να δείτε τη πορεία που χάραξε η "ΣΟΦΙΑ" του Δημιουργού και αλλάξτε τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις Σας.

Η πορεία του ανθρώπου προς το μεγαλείο της ολοκλήρωσης ΔΕΝ μπορεί να ανακοπεί.

8/7/2000

Χρήστος Αγρίνιο

Σε σχέση με άλλα τέτοιου είδους μουσεία, αυτό με εντυπωσίασε περισσότερο. Υπάρχουν πολλά όμορφα & ενδιαφέροντα αντικείμενα που αξίζει ο καθένας να κάνει το κόπο απ' όσο μακριά κι αν είναι να το επισκεφτεί.

3ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης Θες/νίκη

20/3/2000

Ολόκληρη η ομάδα μας έμεινε κυριολεκτικά εμβρόντητη από το πλήθος, τη ποικιλία και το θαυμαστό κόσμο των εκθεμάτων που κοσμούν το μουσείο, που είναι ένα αληθινό διαμάντι για την ευρύτερη περιοχή μας. Μας προκάλεσαν αληθινή κατάπληξη, ο πλούτος των αμμωνιτών της περιοχής, των οστράκων & των ορυκτών.

Σας ευχόμαστε αυτή η άκρως ενδιαφέρουσα συλλογή, να στεγαστεί σε μεγαλύτερο χώρο και να τύχει μεγαλύτερης στήριξης.

Ομάδα Επιμορφωνομένων της Νομαρχιακής Επιτροπής, λαϊκής επιμόρφωσης.

24/11/1995

Εκατό μαθητές & μαθήτριες από το Λύκειο και το ΤΕΕ Γαλατά, σας συγχαίρουν και σας ευχαριστούν για όσα είδαν σήμερα.

Σπάνια απολιθώματα, εντυπωσιακοί συνδυασμοί πετρωμάτων, παρουσιασμένα με έξυπνο τρόπο ώστε να μπορούν να τα παρατηρούν & να ακολουθούν την εξέλιξη οι παρατηρητές. Η φιλοξενία και η ενημέρωση , πολύ φιλική.Συνεχίστε σας ευχόμαστε μαθητές & καθηγητές. Μας μάθατε πολλά. Θέλουμε να ξαναέρθουμε, να φέρουμε κι άλλους.

10/11/1998

Σπάνιες τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για τον Ελληνικό Χώρο. Τεράστια η εκπαιδευτική σημασία τους για μικρούς και μεγάλους. Από αυτά τα μουσεία εκπέμπεται το μήνυμα της επιστροφής του ανθρώπου στη φύση και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η προσπάθεια χρειάζεται στήριξη και ενίσχυση. Θερμά συγχαρητήρια στους εμπνευστές, τους ιδρυτές και σε όσους βοήθησαν.

Νίκη εκπαιδευτικός Κεφαλληνίας

Εταιρία Προστασίας Φύσης Κεφαλληνίας & Ιθάκης

22/7/1995

Το Μουσείο

Το «Μουσείο Κωτσιομύτη Φυσικής Ιστορίας» βρίσκεται στο Λυγουριό Αργολίδας και απέχει από το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου 5 χλμ.

Ιδρύθηκε από τους Βασίλειο Ν. Κωτσιομύτη & Αναστασία Σαρρή-Κωτσιομύτη, το 1993.

Με την ίδρυση και λειτουργία του, ήρθε να προσθέσει την δική του ξεχωριστή σελίδα στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας. Είναι φορέας μη κερδοσκοπικός, (αρ απ. 1401 ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ 53605/22.10/2001 Κ.Υ.Α.). Διοικείται από επταμελές Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από επιστήμονες Γεωλογίας, Παλαιοντολογίας, Μεταλλειολογίας, και Φυσικής.

Λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1995 με την επωνυμία «Μουσείο Φυσικής ιστορίας Ασκληπιείου Επιδαύρου». Μετονομάστηκε το 2006 σε «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ». Την ίδια χρονιά μετεγκαταστάθηκε σε νέο κτήριο το οποίο του παραχωρήθηκε από το Δήμο Ασκληπιείου όπου έχει την ευχέρεια να προβάλλει περισσότερα εκθέματα και επιπλέον συλλογές.

Από την αρχή της ίδρυσής του, συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Ι.Γ.Μ.Ε και άλλων επιστημονικών φορέων, όπου οφείλεται και η έγκυρη επιστημονική ταυτοποίηση, ταξινόμηση και χρονολόγηση των εκθεμάτων του.

Παρέχει πλήρη ξενάγηση στους επισκέπτες του, οι οποίοι μπορούν να ξεναγηθούν στα περίπου 6.000 εκθέματα όπως προβάλλονται κυρίως ορυκτά και απολιθώματα, όστρακα, έντομα, κ.λ.π. από τα 22.000 που έχει στην κατοχή του.

Είναι καταξιωμένο ως το μεγαλύτερο θεματικό Μουσείο ορυκτών κι απολιθωμάτων Πανελληνίως, με ειδικά εκθέματα που εστιάζουν το ενδιαφέρον των καθημερινών επισκεπτών του, αλλά και της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Οι συλλογές του θεωρούνται μοναδικές στην Ελλάδα και από τις πιο πλούσιες της Ευρώπης. Μερικά από τα εκθέματά του είναι μοναδικά στον κόσμο. Η συλλογή των Αμμωνιτών της Επιδαύρου η οποία χαρακτηρίζει το Μουσείο, θεωρείται η πληρέστερη της Υφηλίου.

Στόχος των ιδρυτών του είναι η περαιτέρω ανάπτυξη κι εμπλουτισμός του και η διαρκής λειτουργία του ως ενεργός φορέας έρευνας, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

 

  

Οι επισκέπτες (ειδικά οι μαθητικές ομάδες) στο χώρο του Μουσείου έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν, να ενημερωθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά τα εκθέματα, αλλά και την ιστορία που περιβάλλει το κάθε είδος ξεχωριστά. Σε συνάφεια με εκπαιδευτικό υλικό, χάρτες, πίνακες, σχεδιαγράμματα και ενημερωτικά κείμενα, ψηλαφίζει απεικονίζοντας αντίστοιχα, τα είδη, τους χρόνους και τις εποχές. Γεωλογικοί & παλαιοντολογικοί χάρτες και πίνακες, σε συνδυασμό με κείμενα κι αναπαραστάσεις, σκιαγραφούν, ενημερώνουν και περιγράφουν παραστατικά, θέματα όπως η δημιουργία της Γης η εμφάνιση και εξέλιξη της ζωής στο πλανήτη μας, από δις/μύρια χρόνια πριν μέχρι σήμερα, ενώ μια ολοκληρωμένη σειρά πόστερς απεικονίζουν αναλυτικά είδη ζωής της εποχής μας αλλά και παλιότερα.

Απολιθωμένοι οργανισμοί από 530.000.000 χρόνια έως 3.000.000 χρόνια πριν, από την Ελλάδα και τον κόσμο, όπως: Μέρη απολιθωμένων κορμών δένδρων, απολιθώματα ιππουριτών, κοραλλιών, τριλοβιτών, ψαριών αχινών στρειδιών, αμμωνιτών, (ιδιαίτερα ολοκληρωμένες συλλογές αμμωνιτών της περιοχής του Ασκληπιείου, χώρος διεθνώς αναγνωρισμένος ως "μοναδικό παλαιοντολογικό μνημείο πανίδας αμμωνιτών" και πολλά άλλα είδη. Στο μαγευτικό κόσμο των ορυκτών που δημιουργήθηκαν μέσα από διεργασίες αιώνων στα υπόγεια εργαστήρια της φύσης, έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε, να οραματιστούμε και να δημιουργήσουμε.

Ορυκτά του χαλκού, του θείου, του σιδήρου και συνθέσεις δεκάδων ακόμη στοιχείων, χαρίζουν με τη λάμψη, τα χρώματά τους, τη στιλπνότητα τη μοναδικότητα και τη λαμπρότητά τους, τη χαρά της συλλογής, την έρευνα, τη μελέτη και τη γνώση.

Η χρήση και η επεξεργασία τους, είναι τόσο παλιά όσο και ο ανθρώπινος πολιτισμός. Λειτούργησαν ως κοσμήματα, φυλακτά, σφραγίδες, μέσα συναλλαγής και αποκρυφισμού, ειδώλια, αλλά και περιζήτητα κομμάτια σε ιστορικές γνωστές ή άγνωστες συλλογές. Συνόδευσαν πιστά τη πολυτάραχη πορεία του ανθρώπινου είδους και στάθηκαν θαυμαστό υπόβαθρο στην καλλιτεχνική του έκφραση.

Εδώ συναντάμε ορυκτά, από τον Ελλαδικό & διεθνή χώρο, όπως: αζουρίτες, μαλαχίτες, βαναδινίτες, χαλαζίες, κ.λ.π  και κυρίως ορυκτά της περιοχής του Λαυρίου, μια περιοχή διεθνώς γνωστή σαν γεωλογικό φαινόμενο.

Από τον κόσμο του ζωικού βασιλείου, τα έντομα ξεκινούν από πολύ παλιά και φτάνουν αλώβητα στις μέρες μας, διαμορφώνοντας πολύπλοκες εμφανίσεις, έτσι που κάποια από αυτά θυμίζουν θωρακισμένες μηχανές. Μικρά, με συμπαθητικές ή τρομακτικές εμφανίσεις, οργανώνουν τις κοινωνίες τους, παράλληλα με τις ανθρώπινες κοινωνίες.

Συλλογές οστράκων και κοραλλιών γνωστά ή άγνωστα είδη, ανασυρμένα από το βασίλειο της θάλασσας, κάποια μυστηριώδη, άλλα παράξενα και πολλά οικεία στους ανθρώπους σήμερα.

Συλλογές από πέτρινα εργαλεία, διαφόρων βαθμίδων και χρήσεων. Εργαλεία που κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους ανθρώπους, όπως και εργαλεία εντοπισμού και συλλογής του ορυκτού πλούτου.

  

Που μας Βρίσκετε

Η επίσκεψη στο Μουσείο, μπορεί να εμπλουτίσει το πρόγραμμα μονοήμερων ή πολυήμερων εκδρομών και παραθεριστών της ευρύτερης περιοχής της Αργολίδας, αλλά και του Δήμου Επιδαύρου που συνδυάζει αρμονικά βουνό και θάλασσα, έχει πολλά και ιδιαίτερα θέματα να προβάλλει τέτοια που μπορούν να γεμίσουν ευχάριστα τον χρόνο των επισκεπτών που έχουν ως μοναδικό προορισμό την επίσκεψη στην περιοχή μας, με δεσπόζον το Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου,( μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς του  4ου π.Χ αιώνα το μεγαλύτερο σωζόμενο Αρχαίο Θέατρο μοναδικό για την ακουστική του), και τον αρχαιολογικό χώρο της πόλης του Ασκληπιού. Πέραν αυτών, εξερευνώντας την περιοχή του Δήμου Επιδαύρου, μπορούμε ν' άνακαλύψουμε σωζόμενα μνημεία που αντανακλούν διάφορες εποχές της Ελληνικής ιστορίας και δραστηριότητες που έχουν συντελεσθεί κατά καιρούς στον τόπο μας, όπως: Το μικρό θέατρο της Επιδαύρου του 4ου π.χ.  αιώνα, η "πυραμίδα του Λυγουριού" του 2100 π.χ. η Μυκηναϊκή γέφυρα της Καζάρμας  που θεωρείται η αρχαιότερη γέφυρα στον κόσμο και χρονολογείται στο 1.300 π.χ.    η  Ακρόπολη της Καζάρμας  του 4ου π.Χ. αιώνα  το Κάστρο της Νέας Επιδαύρου, γνωστή ως πιάδα όπου έγινε η πρώτη εθνοσυνέλευση του ελεύθερου Ελληνικού κράτους, αρχαία Μυκηναϊκά μονοπάτια που καλούν τους περιπατητές να βαδίσουν στα χνάρια των  προγόνων μας. Περίλαμπροι ναοί  και βυζαντινά μοναστήρια, με μοναδικές Αγιογραφίες  από  τον 7ο  αιώνα και μετά, μαρτυρούν συνεχόμενη κατοίκηση  της περιοχής και προσελκύουν τον εκκλησιαστικό τουρισμό. Τα εργαστήρια κεραμικής της περιοχής, πιστά στην παράδοση δημιουργούν χειροποίητα αυθεντικά αντίγραφα εφαρμόζοντας τη κεραμική τέχνη όπως μας δόθηκε από παλιά. Σύγχρονα τουριστικά καταλύματα σε καταπράσινο περιβάλλον, δίπλα στη θάλασσα ή σε ορεινά σημεία του Δήμου καλύπτουν τις ανάγκες των επισκεπτών και υπόσχονται ευχάριστη και άνετη διαμονή. Παραδοσιακές ταβέρνες, προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής του Δήμου, προσφέρουν  γαστρονομικές απολαύσεις από παραδοσιακά εδέσματα. Επίσης σειρά   βιολογικών προϊόντων από γαλακτοκομικά και ελαιοκομικά  προϊόντα του Δήμου (με ονομασία προέλευσης Π.Ο.Π.) αλλά και φρούτα, εσπεριδοειδή, ψωμί και πλήθος  άλλα προϊόντα της περιοχής, σαγηνεύουν γαστρονομικά τον επισκέπτη.